بخش لایسنسینگ "شرکت کیمیا اقتصاد جهان" (کجاکو)، یک مشاور و کارگزار بین المللی در زمینه واگذاری-اجاره برند و سایر مالکیتهای معنوی از منابع خارجی می باشد که تاکنون به مشتریان زیادی در شناسایی بهترین مسیرها و شرکاء برای یک برنامه موفق واگذاری-اجاره مالکیتهای معنوی کمک کرده است. ما از طریق شرکای تجاری خارجی خود، همکاری نزدیکی با تعدادی از بهترین و شناخته شده ترین خرده فروشان جهان و نیز مشهورترین و دوست داشتنی ترین برندها برای نواختن یک ارکستر پیمانهای خلاقانه برند و مالکیتهای معنوی داریم که این توانایی منجر به نفع بردن تمام طرفهای درگیر در این پیمانها می شود.  

ما به کمک شرکای تجاری خارجی خود صدها برنامه و استراتژی واگذاری-اجاره برند را برای دامنه گسترده ای از مشتریان در بخشها و صنایع گوناگون تجزیه تحلیل، تدوین و به صورت موفق اجرا نموده ایم. ما در تمام مراحل از مسیر، از شناسایی شرکای خارجی تا رسیدن به توافق و قرارداد با شما همراه خواهیم بود و فراتر از آن، ما یک  مسیر ساده و در عین حال با رویکرد جامع همکاری مشترک که توان پیمان شما را به حداکثر می رساند بسترسازی می نماییم. چالش ما یافتن شرکای خارجی و مذاکره معاملات نیست، چالش ما یافتن شرکای مناسب و رسیدن به بهترین توافق و معامله است. 

فرهنگ سازمانی ما:

ما در مجموعه کجاکو به داشتن تنوع، چه در زمینه مسائل حرفه ای و خدمات و چه در زمینه پیشینه های فرهنگ سازمانی به خود افتخار می کنیم. معتقدیم که ما بسته های خدماتی منحصر به فرد و ارزشمند به مشتریان خود پیشنهاد می دهیم. تیم حرفه ای ما به چند زبان تسلط دارند و آنها تجربیات و تواناییهای منحصر به فرد و ارزشمند در زمینه های گوناگون دارند. به عنوان یک شرکت و همچنین به عنوان افراد ، ما به جامعه ای که به آن خدمت می کنیم متعهد هستیم و همواره به دنبال راههایی برای به چالش کشیدن خود هستیم.