جهت دریافت رزومه مشاور ارشد این بخش آقای دکتر میبدی روی لینک زیر کلیک کنید.

رزومه دکتر بهنام میبدی

 

فرآیند اجرایی جلسات مشاوره

جهت مشاوره در حوزه های توسعه بین المللی کسب و کار، مذاکرات تجاری بین المللی، قوانین تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی
گام 1
گام 1
تکمیل پرسشنامه ارزیابی آمادگی کسب و کار شما برای توسعه بین المللی
برای انجام این مرحله روی لینک زیر کلیک کنید 
گام 2
گام 2
تکمیل فرم درخواست برای مشاوره 
برای انجام این مرحله روی لینک زیر کلیک کنید
گام 3
گام 3
بررسی اطلاعات و درخواست توسط مشاور و تعیین وقت جلسه مشاوره
گام 4
گام 4 
پرداخت هزینه حق مشاوره و تشکیل جلسه
 
 
نکته 1- از تاریخ اول تیرماه 96 لغایت 31 شهریورماه 96 کلیه هزینه های مشاوره به میزان 50% آف (OFF) می باشد و به صورت تخفیف لحاظ خواهد گردید.
 
نکته 2- در صورت عقد قرارداد اجرایی با سازمان شما ، کلیه هزینه های مشاوره به صورت تخفیف در قرارداد فیمابین اعمال خواهد شد.